In memoriam – Teddy Jonasson

Till följd av en hastigt uppkommen sjukdom nåddes vi under sommaren av det tragiska beskedet att en av IF Götas och Sveriges främsta medel- och långdistanstränare har gått ur tiden. Våra tankar går till Teddys närmaste och Teddy kommer alltid att ha en plats i föreningen och hos många föreningsmedlemmar efter sin långa tid som verksam i Göta.

År 1987 värvades Teddy från Spårvägens FK och anställdes på heltid för att jobba med utvecklingen av medel- och långdistanslöpningen i IF Göta. Teddy var verksam under större delen av 90-talet och hade som mest hand om drygt 30-talet aktiva löpare innan han lockades hem av sin moderklubb Rånäs 4H år 1998.

Flera av Teddys aktiva nådde landslaget och samlade därtill en ansenlig mängd SM-medaljer under årens lopp, där Peter Koskenkorva kanske var en av de mest namnkunniga Göta-löparna som tog del av Teddys framgångsrika träningsupplägg och ledarskap. Framförallt lyckades Teddy dock med att hjälpa de allra flesta med att förbättra sina personliga rekord.

En av Teddys främsta egenskaper var att han, med till synes små medel lyckades få ihop väl fungerande träningsgrupper som hade väldigt roligt tillsammans. Den kanske allra viktigaste ledaregenskapen som Teddy hade, var den fantastiska närvaro som han visade i alla lägen. Teddy lade ner oräkneliga timmar på sina adepter och fanns alltid tillgänglig för ett snack på kontoret eller på plats långt innan, under och efter träningarna och tävlingarna. Det var ansenliga gånger som han tillsammans med sina aktiva ”släckte och låste” friidrottsarenorna runt om i Sverige.

Han ryggade heller inte tillbaka för jobb som ledde till att ge de aktiva bästa möjliga förutsättningar för att kunna köra sina pass. Det kanske mest beryktade tillfället var när han ensam sopade bort snö från en kilometerlång slinga på Sörmon för att intervallpasset skulle kunna köras senare under dagen!

En annan stark sida hos Teddy, som sannolikt bidrog till den fantastiska gemenskapen i träningsgruppen, var att han inte gjorde någon större åtskillnad på sina adepter beroende på hur duktiga de var som löpare. Det viktigaste var att de visade upp en stark vilja att förbättra sig själv utifrån sina egna förutsättningar oavsett om de vann SM eller om kom sist i ett C-heat i Bjurträsk Games!

Just denna sida hos Teddy har föranlett att IF Göta, tillsammans med hans tidigare adepter, har beslutat att starta en minnesfond till Teddys ära. Pengarna som skänks till denna fond kommer oavkortat att gå till initierandet och upprätthållandet av ett stipendium som ska delas ut till den medel- eller långdistanslöpare som gjort de främsta framstegen under året som gått. Ni som på detta sätt vill visa uppskattning och hedra Teddys gärningar uppmanas att sätta in valfri summa på IF Götas bankgirokonto: 473791-2. Märk med ”Teddys minnesfond” samt gärna namnet på bidragsgivaren. Stipendiet kommer att delas ut i samband med IF Götas årsmöte, där pristagaren kommer att utses av en kommitté bestående av Teddys tidigare aktiva.

Detta sätt att hedra en av IF Götas främste medel- och långdistanstränare, är säkerligen även förenligt med Teddys vilja, då regelrätta begravningar, med blommor, psalmer och annat ”bjäfs” inte riktigt var hans grej ….

Vila i frid, Teddy!

/Stefan Wagnsson, en av Teddys adepter, och Johan Engberg, kanslichef