Simon Hidén har lämnat oss

Dagarna innan jul nåddes vi av beskedet att Simon Hidén hade lämnat oss. Det var med stor sorg vi mottog beskedet om att en av våra trognaste medarbetare hastigt gått bort. Simon blev 50 år och var engagerad i IF Göta de senaste 10 åren.

Våra tankar går till Simons familj i denna svåra stund. Simon älskade Göta, IF Göta älskade Simon, saknaden är stor.

Simon började på IF Göta under 2004 och var sedan dess engagerad i arbetet på kansliet. Simons Göta-hjärta växte snabbt under åren och hans starka känsla för föreningen visade sig verkligen i det arbete han gjorde. Lojalitet och målmedvetenhet kännetecknade Simons insatser för föreningen, han kämpade alltid för att arrangemangen skulle hålla högsta möjliga kvalitet. Det var något som verkligen återspeglade hans starka Göta-anda, det föreningen gjorde skulle vara bra.

Simon jobbade mycket i ”det tysta” och var under de senaste åren den som administrerade och kommunicerade med alla tusentals deltagare vid föreningens arrangemang. Han ansvarade för distributionen av deltagarinformation och var samtidigt ansvarig för tekniken på kansliet och delar av medlemsadministrationen.

19

Kansliet kommer att hålla speciellt öppet för att hedra Simon. Den 8:e januari mellan 16.00 och 18.00 är alla medlemmar som vill välkomna till kansliet för en gemensam stund för Simon.

Begravningen äger rum på fredag den 9:e januari. Begravningen är öppen och de medlemmar som vill delta kan med fördel kontakta kansliet.

/Föreningen, gm Johan