Samplingspackning

På fredag den 11/09 kl. 17.00 ber vi våra medlemmar att komma till Norra Fältet och hjälpa oss att klistra på SEB-märken på bananerna som ska delas ut till löparna efter Tjurruset. Ni som var med på Stadsloppet vet att det är en mycket enkel procedur som förhoppningsvis inte tar så lång tid om vi är många som hjälps åt!

Vid några funderingar, kontatka gärna mig Hannah Johansson på 070-644 23 97 eller hannah.johansson@ifgota.se

Samplingsleverantör