Vi är årets Hjälteförening 2017!

Igår var en speciell dag då vi fick ta emot pris som ”årets Hjälteförening 2017” med motiveringen:

”IF Göta är en av Sveriges mest framgångsrika friidrottsföreningar. En av framgångsfaktorerna är alla engagerade ledare som helt ideellt ställer upp varje dag för att göra det möjligt. IF Göta erbjuder en bred ungdomsverksamhet där alla är välkomna. Föreningens verksamhet bygger först och främst på glädjen till idrotten och den enskildes välmående, men även av delaktighet, stolthet och allas rätt till lika värde. IF Götas engagerade ledare är stora inspirationskällor för många och sanna vardagshjältar.”

Det är med en stor ära vi tar emot detta pris och vi är självklart oerhört stolta över detta. Vi kan heller inte nog många gånger tacka alla er ledare och ideellt engagerade, oavsett om det är som funktionärer/föräldrar/stödmedlemmar eller annat, som är med och gör IF Göta till vad det är idag: en riktig hjälteförening! Tack!

Bild: Lisa Olaison, NWT 06-12-17.