Med anledning av coronaviruset

Idag kom besked att allmänna sammankomster med över 500 deltagare stoppas. Som en direkt konsekvens ställs helgens Svealandsmästerskap in. Vi återkommer angående hur andra evenemang, inkl. våra egna, påverkas framöver.

I övrigt uppmanar vi alla Götister att skydda sin egen och andras hälsa, till exempel genom att stanna hemma när man är sjuk, och genom att tänka extra på handhygien och så vidare.

Vi följer utvecklingen och de råd som Folkhälsomyndighetens ger och som du hittar här:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

På 1177.se finns också värdefull information: https://www.1177.se/Varmland/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

/IF Göta