Årsmöte och årsberättelse

Med en vecka kvar till föreningens årsmöte finns nu årsberättelsen för 2020 här. På sidorna 35-39 presenteras verksamhetsplanen för 2021. I samband med verksamhetsplanen 2021 behandlas också ”IF Göta mot 2026”, föreningens nya strategidokument som ersätter föreningens nuvarande verksamhetsinriktning. Här finns den senaste remissutgåvan och det slutlig förslaget, som endast innehåller små förändringar jämfört med remissen, skickas till mötesdeltagarna innan mötet. Här finns föreningens stadgar och där finner ni bland annat föredragningslista för årsmötet.

Vi påminner om att du som önskar delta på årsmötet ska anmäla dig enligt nedan.

Anmälan till årsmötet den 24 februari 18.30.

Anmäl dig senast 15.00 den 23 februari. Länk, handlingar och information om mötet kommer i mail till de anmälda på förmiddagen den 24 februari. Håll utkik i mailen då och kolla även eventuell skräppost.

Välkomna!

/Johan