Utbildningsvecka för ungdomsgrupperna

Under vecka 35 har vi tillsammans med RF-SISU Värmland planerat för en utbildningsvecka för de födda 2004-2011. Bland annat kommer ämnen som ”Idrott och ideal”, ”Resultat- och prestationsinriktade idrottsmiljöer” och ”Världens bästa idrottskompis” att sättas i fokus.

Dessutom erbjuds alla över 12 år (inkl. föräldrar) att ta del av en digital kostföreläsning av Marina Sjöberg. Länk till föreläsningen mailas ut på måndag.

Här kan du se vad som gäller för din åldersgrupp.