Restriktioner som påverkar arrangemang

Under måndagen kom nya besked gällande restriktioner. Just nu 220112 har vi fått uppdaterade riktlinjer från Svenska Friidrottsförbundet vad som gäller vid arrangemang och träning. Vi kommer att direkt jobba med detta och titta på hur det berör arrangemangen Götas ungdomsspel och Karlstad 6-timmars och uppdatera med information.

Vi påminner även det som fortsatt gäller vid träning; att man ska vara symptomfri, hålla avstånd, tvätta händerna. Föreningen har varit duktig på det och det fortsätter vi att vara!

/Kansliet