Ledar- och funktionärsträff

Varje år läggs många ideella timmar inom ramen för den vardagliga verksamheten och i samband med våra arrangemang. En förutsättning för det ska fungera och bli lyckat är alla våra grymma ledare och funktionärer.

Förra veckan bjöd vi in till ledar- och funktionärsträff för att fundera på hur vi kan bli ännu bättre. Nästan 60 personer deltog och bidrog med kloka idéer och inspel på hur vi tillsammans kan utveckla föreningen, ledare, aktiva och arrangemangen. Förutom att bland annat diskutera aktiviteter som får oss att bli en förening för alla samt får oss att nå målen för 2026 innehöll kvällen också en och annan lagtävling.

Tack för en trevlig kväll och ert fantastiska engagemang!

/Madde