Karlstad 6-timmars

Ultraloppet över 6 timmar avgörs för första gången i Eva Lisa Holtz arena!