Integritetspolicy

Vi hanterar personuppgifter genom både medlemsregister och tävlingsadministration. Vi hanterar alla uppgifter i enlighet med den nya lagen. Vi har även skapat en integritetspolicy på Riksidrottsförbundets rekommendationer för idrottsföreningar. Du hittar policyn här.