Verksamhetsidé, värdegrund och vision

Vår verksamhetsidé

IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte att skapa glädje, gemenskap, personlig utveckling och tillgodose tävlingslust och samhällsnytta.

Våra värdegrunder

Vår verksamhet genomsyras av delaktighet, stolthet, glädje och allas lika värde. Vi är utmanande, utvecklande och välkomnande.

Värdegrunden i .pdf

Vår vision

Din förening – för livet