Försäkringsinfo

Hur är Du försäkrad som aktiv, ledare eller funktionär?

Som aktiv friidrottare i IF Göta Karlstad är Du försäkrad i samband med aktiviteter som rör friidrotten.

Du som fyllt 16 år och är aktiv är försäkrad genom att föreningen betalar en premie för dig (olycksfallsförsäkring K 64640). Alla ungdomar i verksamheten är också försäkrade då de ingår gratis i samma försäkringsavtal €“ K 64640.

Alla ledare och funktionärer som gör ideella uppdrag åt föreningen är försäkrade under dessa uppdrag genom RF:s Grundförsäkring K 62510.

Som förälder är Du också försäkrad i egenskap av ledare/uppdragstagare när du som sådan deltar ideellt vid träning eller tävling.

Föreningen vill dock belysa att försäkringarna man har som aktiv, ledare och funktionär innebär ett grundskydd varför det kan vara bra att komplettera med individuella försäkringslösningar.
Nedan följer en kort presentation från Folksam om hur försäkringsbilden ser ut.

RFs Grundförsäkring

Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) omfattas av Grundförsäkringen. Den innehåller sex delar, som RF bedömt vara så viktiga att ingen förening kan vara utan dem:

  • Ansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer
  • Krisförsäkring

Här beskrivs kortfattat försäkringsvillkoren som gäller för de aktiva och ungdomarna i friidrottsföreningar i Sverige:

Följande ersättningar ingår i din idrottsförsäkring

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del de vård- och resekostnader du får, när du på grund av skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få tillbaks exakt så mycket pengar som du lagt ut. Du behöver inte redovisa samtliga utlägg till oss utan det räcker med att skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket.

Den lägsta ersättningen för varje skada är 1% av ett prisbasbelopp och den högsta är 6% av ett prisbasbelopp.

Tandskador

Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom fem år från skadedagen. Efter dessa fem år kan du endast få ersättning om en så kallad slutbehandling måste uppskjutas. Då ska Folksam ha fått besked om och godkänt att behandlingen skjuts upp inom de fem åren från skadedagen.

Den högsta ersättningen för varje skada är 60% av ett prisbasbelopp.

Invaliditetsersättning (Medicinsk invaliditet)

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell.

  • När invaliditetsgraden är lägre än 5% utbetalas 1% av försäkringsbeloppet.
  • Bedöms skadan till mellan 5% och 74% utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Exempel: Om invaliditetsgraden är 10%, blir utbetalningen 10% av försäkringsbeloppet. Blir bedömningen 75% eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp. Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

Försäkringsbeloppet vid invaliditet är 15 prisbasbelopp.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 65 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Försäkringsbeloppet vid dödsfall är 1,5 prisbasbelopp.

___________________________________________________________________________

Mer information om försäkringarna här.

Informationen är tagen från www.rf.se och www.folksam.se där det också finns mer information om detta.

Har du råkat ut för en idrottsskada och har frågor?

Kontakta Folksam enligt detta via denna länk.

© 1998-2013 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.