Styrelse

Presidium

Ordförande – John Weslien
Kassör – Björn Sjöberg

Ledamöter

Karin Wisén Staxler
Knut Jenssen
Jenny Mentzer – sekreterare
Peter Engman
Emma Rienas Sandin – vice ordförande

Suppleanter

Lena Hertzberg

Anders Thorén

Björn Eliasson

Revisorer

Josefin Augustsson
Stefan Olsson

Stephan Hammar (revisorsuppleant)

Valberedning

Linda Take (sammankallande)
Tomas Riste

Erica Grealish

Anna Jonhed

©1998-2013 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.