Styrelse

Presidium

Ordförande – John Weslien
Kassör – Björn Sjöberg
Hedersordförande – Lennart Pettersson

Ledamöter

Carina Wiberg
Knut Jenssen
Björn Eliasson
Peter Engman
Emma Rienas Sandin

Suppleanter

Moa Hansson
Anders Thorén
Tomas Riste

Revisorer

Stefan Lungström
Carina Planting-Gyllenbåga
Karin Lidholt (suppleant)

Valberedning

Stephan Hammar (sammankallande)
Björn Sandborgh
Stefan Olsson
Niclas Broström

Delar av styrelsen, från vänster: Björn Eliasson, Linda Take, Knut Jenssen, Jonas Ekstam, Anders Thorén och Björn Sjöberg
Foto: Johan Engberg

©1998-2013 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.