Styrelse

Presidium

Ordförande – John Weslien
Kassör – Björn Sjöberg

Ledamöter

Anna-Karin Worland
Knut Jenssen
Björn Eliasson
Peter Engman
Emma Rienas Sandin

Suppleanter

Moa Hansson
Anders Thorén
Tomas Riste

Revisorer

Stefan Lungström
Stefan Olsson

Stephan Hammar (revisorsuppleant)

Valberedning

Niclas Broström (sammankallande)
Björn Sandborgh
Jenny Mentzer

Delar av styrelsen, från vänster: John Weslien, Björn Eliasson, Anna-Karin Worland, Knut Jenssen, Björn Sjöberg och Anders Thorén
Foto: Kansliet

©1998-2013 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.