Styrelse

Presidium

Ordförande – John Weslien
Kassör – Björn Sjöberg

Ledamöter

Karin Wisén Staxler
Knut Jenssen
Björn Eliasson
Peter Engman
Emma Rienas Sandin

Suppleanter

Lena Hertzberg

Anders Thorén

Jenny Mentzer

Revisorer

Josefin Augustsson
Stefan Olsson

Stephan Hammar (revisorsuppleant)

Valberedning

Niclas Broström (sammankallande)
Tomas Riste

Linda Take

Delar av styrelsen, från vänster: John Weslien, Björn Eliasson, Anna-Karin Worland, Knut Jenssen, Björn Sjöberg och Anders Thorén
Foto: Kansliet

©1998-2013 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.