Träningsläger

På gång:

Tidigare planerade träningsresan för höstlovet  2018 tillsammans med KMTi har ställts in.

Vårläger för äldre juniorer och uppåt tillsammans med FIG kommer mer info senare

Tysklandsläger till Neustadt för åldrarna 05-03 vår / sommar 2019