Anmälan

17 – 18 mars 2018

Länk till Track & Field – anmälan

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 11 mars, Anmäl via ovanstående länk. Ni kan även skicka anmälan till gus@ifgota.se
Ange ÅB eller PB på 60mH, 200 m och 800m för rättvis seedning!
Avgift: 75 kr/gren och deltagare fakureras efter tävlingen.
Efteranmälan i mån av plats mot en avgift av 150 kr
Frågor: Besvaras på e-postadress gus@ifgota.se

© 1998-2014 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.