Anmälan

Avgift: Anmälningsavgiften är 75 kr/gren och deltagare. OBS. Samtliga startavgifter faktureras omedelbart efter tävlingen. Ingen betalning innan tävlingen.

Anmälan: Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 12 juli

Post: Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad

E-post: gus@ifgota.se