Anmälan

Avgift: Anmälningsavgiften är 75 kr/gren och deltagare. OBS. Samtliga startavgifter faktureras omedelbart efter tävlingen. Ingen betalning innan tävlingen.

Anmälan: Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 22 augusti.

Direktanmälan via trackandfield: Är nu stängd

Efteranmäla sig kan man göra mot dubbel avgift till mejladressen gus@ifgota.se eller i sekreteriatet under tävlingsdagarna. Efteranmälningar tas emot i mån av plats.

Post: Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad

E-post: gus@ifgota.se