Anmälan

Avgift: Anmälningsavgiften är 75 kr/gren och deltagare. OBS. Samtliga startavgifter faktureras omedelbart efter tävlingen. Ingen betalning innan tävlingen.

Götas Ungdomskamp 200kr/ deltagare, betalas på plats, eller via faktura via annan idrottsklubb.

Anmälan till Götas Ungdomskamp sker via e-post, gus@ifgota.se

Anmälan: Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 5 augusti

Anmälan sker via denna länk.

Post: Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad

E-post: gus@ifgota.se