PM

PEAB_SE_Nordens_Samhällsbyggare

Hämta PM som en pdf-fil

PM – Götas Ungdomsspel 28-29 augusti 2021

IF Göta Karlstad hälsar samtliga deltagare välkomna till Götas Ungdomsspel utomhus. Det är viktigt att ni noga läser igenom PM och tidsprogram så att ni vet vad som gäller. Hjälp oss hålla tiderna genom att vara på plats i god tid.

OBS! Avprickning i alla löpgrenar senast 45 min före start!

Nr-lappar
Hämtas på Massas äng på lördagen och Tingvalla IP på söndagen från klockan 09.00.

Avprickning
I löpgrenar senast 45 min före start på anslagstavla vid samma entré.

Upprop
Sker 10 minuter före start i teknikgrenar och för avprickade i löpningar.

Efteranmälan
Tas emot i mån av plats till dubbel avgift, inne på tävlingssekretariatet.

Sprint (endast 60 -100 meter)
Vid 22 eller fler avprickade blir det B-finaler!
De sju snabbaste tiderna går till A-final och tiderna 8-14 till B-final.
Vid 8-21 avprickade blir det försökslöpningar och en final.
Vid sju eller färre avprickade löps final direkt på finaltiden.

Övriga löpgrenar
Tiderna avgörande vid flera heat.
Vi har försökt att seeda heaten utifrån de tider som ni angett vid anmälan.

Höjd
P/F10: 85, 93, 100, 105, … 120, 123, +3cm.
P/F11: 95, 103, 110, 115, … 125, 128, +3cm.
P/F12: 100, 108, 115, 120, … 130, 133 +3cm
P/F13: 105, 113, 120, 125, … 140, 143 +3cm
F15: 115, 123, 130, 135, … 150, 153 +3cm
P15: 120, 128, 135, 140, … 160, 163 +3cm

Övriga: Hoppledaren avgör i samråd med de aktiva.
Vid sammanslagning av fler åldersklasser används höjningsschema för yngsta klassen.
Stav
Höjningsschema avgörs i samråd med de aktiva.

Längd och tresteg
Alla klasser avgörs med tre hopp för samtliga plus tre finalhopp för de åtta bästa.

Kast
Samtliga har tre kast plus tre ytterligare för de åtta bästa.

Kast (Massas Äng)
Massas Äng (Norra fältet) är beläget på andra sidan E18 från Tingvalla IP sett. Här avgörs kula, spjut, slägga, diskus i klasserna F/P15 till seniorer. Dessa tävlingar avgörs under lördagen. De tävlande erhåller sin nummerlapp på Tingvalla IP från klockan 09.00. Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävling på tävlingsplatsen.

Invägning
Tävlande som vill nyttja sina egna redskap har möjlighet att väga in dem på Tingvalla IP från klockan 0830 på lördagen.

Priser
Till de sex främsta i varje gren i klasserna F/P-10 till F/P-13. I övriga klasser till de tre främsta.
Priserna delas ut fortlöpande under dagen.
Lagpris till de tre bästa föreningarna enligt poängräkningen 3-2-1.
Göta deltar förstås utom tävlan.
Specialpris till dem som sätter Ungdomsspelsrekord!

Resultat
Resultat anslås på anslagstavlan vid stora entrén vid IF Göta Karlstads kansli och kommer dessutom att redovisas på www.ifgota.se efter avslutad tävling.

Mat och kiosk
Det kommer att finnas kioskförsäljning med hamburgare under dagen.

Omklädning
Omklädningsrum finns under huvudläktaren.

VI HOPPAS PÅ TREVLIGA TÄVLINGAR OCH ÖNSKAR SAMTLIGA DELTAGARE LYCKA TILL!