PM

PEAB_SE_Nordens_Samhällsbyggare

PM – Götas Ungdomsspel 13 augusti 2016

IF Göta Karlstad hälsar samtliga deltagare välkomna till Götas Ungdomsspel utomhus. Det är viktigt att ni noga läser igenom PM och tidsprogram så att ni vet vad som gäller. Hjälp oss hålla tiderna genom att vara på plats i god tid.

OBS! Avprickning i alla löpgrenar senast 45 min före start!

Nr-lappar
Hämtas föreningsvis vid Götas ordinarie entré till Tingvalla IP från klockan 10.00. OBS. för er som tävlar i kast på Massas Äng finns er nummerlapp där.

Avprickning
I löpgrenar senast 45 min före start på anslagstavla vid samma entré.

Upprop
Sker 10 minuter före start i teknikgrenar och för avprickade i löpningar.

Efteranmälan
Tas emot i mån av plats till dubbel avgift, inne på tävlingssekretariatet.

Sprint och häck (endast 60 -110 meter)
Vid 22 eller fler avprickade blir det B-finaler!
De sju snabbaste tiderna går till A-final och tiderna 8-14 till B-final.
Vid 8-21 avprickade blir det försökslöpningar och en final.
Vid sju eller färre avprickade löps final direkt på finaltiden.

Övriga löpgrenar
Tiderna avgörande vid flera heat.
Vi har försökt att seeda heaten utifrån de tider som ni angett vid anmälan.

Höjd
P/F10: 85, 93, 100, 105, … 120, 123, +3cm.
P/F11: 95, 103, 110, 115, … 125, 128, +3cm.
P/F12: 100, 108, 115, 120, … 130, 133 +3cm
P/F13: 105, 113, 120, 125, … 140, 143 +3cm
F15: 115, 123, 130, 135, … 150, 153 +3cm
P15: 120, 128, 135, 140, … 160, 163 +3cm
Övriga: Hoppledaren avgör i samråd med de aktiva.

Stav
Höjningsschema avgörs i samråd med de aktiva.

Längd och tresteg
Alla klasser avgörs med tre hopp för samtliga plus tre finalhopp för de åtta bästa.

Kast
Samtliga har tre kast plus tre ytterligare för de åtta bästa.

Kast (Massas Äng)

Massas Äng (Norra fältet) är beläget på andra sidan E18 från Tingvalla IP sett. Här avgörs kula, spjut, slägga, diskus i klasserna F/P17 till seniorer. Dessa tävlingar avgörs under förmiddagen. De tävlande erhåller sin nummerlapp på tävlingsplatsen från klockan 09.00. Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävling på tävlingsplatsen.

Invägning (Massas Äng)
Tävlande som vill nyttja sina egna redskap har möjlighet att väga in dem på Massas Äng senast 45 minuter före respektive grenstart.

Priser

Till de sex främsta i varje gren i klasserna F/P-10 till F/P-13. I övriga klasser till de tre främsta. Alla deltagare i Götas Ungdomskamp får medalj och T-shirt.
Priserna delas ut fortlöpande under dagen.
Lagpris till de tre bästa föreningarna enligt poängräkningen 3-2-1.
Göta deltar förstås utom tävlan.
Specialpris till dem som sätter Ungdomsspelsrekord!

Resultat
Resultat anslås på anslagstavlan vid stora entrén vid IF Göta Karlstads kansli och kommer dessutom att redovisas på www.ifgota.se efter avslutad tävling.

Mat och kiosk
Det kommer att finnas kioskförsäljning med hamburgare under dagen.

Omklädning
Omklädningsrum finns under huvudläktaren.

VI HOPPAS PÅ TREVLIGA TÄVLINGAR OCH ÖNSKAR SAMTLIGA DELTAGARE LYCKA TILL!