Till minne av Götas hedersordförande Lennart Pettersson

Att bli utnämnd till hedersordförande i IF Göta är ovanligt. Lennart Pettersson blev den blott fjärde i föreningens nu 113-åriga historia att föräras denna utmärkelse. Och nu har det gått i det närmaste 50 år sedan Lennart dristade sig – och därmed Göta – till att ta det djärva språnget. Det språng, som betydde att föreningen tog klivet från en medelmåttig nivå i den värmländska friidrotten till att bli en av Sveriges mest framgångsrika klubbar.

I yngre dagar spelade han bandy i Göta – inte i allsvenskan dock, men prestationerna räckte till junior- och B-lag. Det militära lockade och officersbanan stakades ut. Kongl Wermlands Regemente blev hemvisten och när han med kaptensgrad och befattning som kompanichef återkom i föreningens verksamhet 1966, var det som styrelseledamot i den dåvarande friidrottssektionen. Året därpå övertog han ordförandeklubban. Lennart var inte nöjd med föreningens idrottsliga nivå. Ett och annat DM-tecken stod inte i paritet med hans ambitioner för Göta. Med hela handen pekade han ut vilken riktning föreningen skulle ta. Även om man levde under en knapp ekonomis kalla stjärna, så vågade Lennart ta initiativet till det stora språnget. Med oemotståndlig energi och viljekraft bildade han, tillsammans med tränarförvärvet från Jugoslavien, Milovan Jovancic, ett tandempar, som förde upp föreningen till, att inom några få år bli en av Sveriges främsta friidrottsklubbar. Ja, att lyckas med konststycket att få Milovan till Karlstad hörde till Lennarts mer avancerade trollkonster!

Lennart gick i spetsen för att utveckla IF Göta. Hans stora drivkraft förde också in honom på den politiska banan, där han så småningom med stor pondus fyllde rollen som kommunalråd för moderaterna. När Bruno Thörnquist inför Götas 100-årsjubileum gjorde en längre intervju med Lennart gav denne följande svar på frågan, om han inte känt sig lockad av uppdrag på andra nivåer. Och svaret var så typiskt för Lennart:

  • Riksdagen, nej, nej. Diverse förbundsuppdrag, nej, nej. Jag har haft förmånen att få arbeta med realpolitiker om än i skilda läger liksom idrottsledare av genuin stam. Tillsammans har vi åstadkommit resultat. Det har tilltalat mig. Dessutom har vi haft roligt. Något som jag inte skulle orka vara utan. Humor är kryddan i tillvaron. Var rädd om den! Och till er som har att förvalta idrottsarvet kan jag bara säga – ta ert ansvar!

Så jordnära, så nära den vardagliga verksamheten – så typiskt Lennart!

Med sin energi och sitt inflytande såg Lennart till att ge IF Götas friidrott den pånyttfödelse som så väl behövdes. Han hade fingret med i spelet på alla plan. Friidrottens infrastrukturella förutsättningar förbättrades – i takt med de idrottsliga framgångarna. Åter fylldes Tingvallas läktare när det bjöds på galor – och Lennart fyllde de flesta roller: organisatör, avtalade med aktiva, rekryterade funktionärer och var, naturligtvis, speaker! Som en tung isbrytare plöjde han fram och gick i bräschen för en nydaning av föreningen. Men han gjorde detta med en vidsynthet och kunskap/intresse för människor. Ofta återkom han till berömmande ord om de medarbetare, som följde med på Göta-skutans navigering mot kommande höjder.

  • Tro inte på snacket om så kallade starke män. Det håller aldrig utan att lojala och duktiga kamrater stöttar och tar på sig en mängd viktiga arbetsuppgifter!

Lennarts energi och entusiasm smittade av sig. Men visst, det var han som bröt isen, som vågade ta de där avgörande kliven. Och entusiasmen fanns där, i arbetet på fältet, med sina aktiva, med sina kamrater i styrelsen och alla andra i den besättning, som kapten Pettersson hade med sig på resan. Och befälsstämman, som ekade på I2:s kaserngård, hördes också på såväl träning som tävling. Som den där gången, då Göta fick bedriva sin verksamhet på Våxnäs IP, då Tingvalla byggdes om. Högtalaranläggning saknades. DM-stafetter stod på programmet – och när en senkommen gäst passerade järnvägen vid ridhuset, så kunde han förnimma en välklingande stämma förkunna startordningen på 4×100 meter. Lennarts tordönsstämma klingade ut över nejden.

Nu har stämman tystnat, Lennart har lämnat oss. Men idrottsarvet, det moderna och framgångsrika IF Göta, som Lennart lade grunden till, lever vidare.

Götas styrelse 1966: Sittande Curth Hallberg (ordförande) och Bengt Planting-Gyllenbåga; stående Sven-Åke Eskilsson och Lennart Pettersson (i sin kaptensuniform)

Visst är det med ett leende, som Lennart Pettersson kan betrakta sitt livsverk: Friidrotts-Göta!