Stötta våra Götavänner

I en tid när allting ställs på sin spets och samhället sätts på prov är det viktigare än någonsin att vi tillsammans hjälps åt att vara starka. Föreningsliv som näringsliv kämpar med att hitta vägar att gå för att överleva. I vår värdegrund säger vi att ”Vår verksamhet genomsyras av delaktighet, stolthet, glädje och allas lika värde. Vi är utmanande, utvecklande och välkomnande”. Nu mer än någonsin behöver vi arbeta enligt vår värdegrund. Tillsammans ska vi ta vårt ansvar och se till att när situationen vänder reser vi oss starka och tar lärdom av detta.

Med det sagt vill vi uppmärksamma de företag som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Stötta våra Götavänner.