Nya tillfälliga restriktioner

Smittskydd Värmland har idag infört nya tillfälliga restriktioner som gäller under perioden fredag 11 juni till söndag 27 juni. Dessa tillfälliga restriktioner är till för att bromsa den smittspridning som ökat den senaste tiden och nedan kan du läsa vilka de är och hur de påverkar vår verksamhet:

 • Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo ställs in/pausas. Undantag kan göras för extra utsatta grupper där aktiviteter kan genomföras under smittsäkra former.
 • Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt, vilket innebär i första hand inom den egna kommunen, i andra hand i grannkommunen. Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i matcher och tävlingar i Värmland.
 • Träningar där deltagarna mixas från olika grupper undviks.
 • Regler för vaccinerade när- och hushållskontakter ändras i Region Värmland. Vaccinerad = personen har fått två doser varav andra dosen för minst två veckor sedan. För uppdaterade rutiner se Smittskydd Värmlands webbplats.

Detta innebär följande för föreningens verksamhet:

 • Friidrottsskolan v24 och v25 påverkas. Samtliga anmälda till de veckorna har fått information och erbjuds plats i Friidrottsskolan v32.
 • Träning för ordinarie ungdomsgrupper kan fortsätta som vanligt men vi samkör inte grupper under perioden.
 • Aktiva som inte är elit ska undvika tävling i andra kommuner.

Vi förstärker och påminner varandra om de allmänna råden:

 • Alla tar personligt ansvar för att förhindra smittspridning.
 • Tvätta händerna och håll avstånd.
 • Byt om hemma före och efter aktiviteter.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd eller annat som kan överföra saliv.

Tack för att du bidrar till att minimera spridningen!

/IF Göta