Tack Ulf

Vi nås av nyheten att Ulf Karlsson väljer att lämna föreningen och vill därför rikta vårt varmaste tack för allt han gjort och betytt för friidrotten och IF Göta. Hans insatser och prestationer saknar i mångt och mycket motstycke inom vår idrott.

Ulf är en idéspruta och har under åren bidragit på ett fantastiskt sätt till föreningens framgångar och utveckling. Så sent som för några veckor sedan föreslog han och fick i uppdrag av styrelsen att starta nya projekt. Ett tecken på att hans kunskaper och erfarenheter fortfarande uppskattas.

På årsmötet igår fick den valberedning som tillträdde förra året fortsatt förtroende av ett nästintill enigt årsmöte. Det är en kompetent och erfaren grupp som bevisligen har medlemmarnas fulla förtroende, och det är så föreningsdemokrati ska och måste fungera.

Återigen, stort tack för alla dina insatser Ulf!

Varma hälsningar,

Styrelsen i IF Göta