Blodomloppet 2021-08-26
Vätskekontroll 1 2021-08-267/7
ENDAST AKTIVA. Tid ca 17-20. Förbereda stationen med bord och muggar. Dela ut dryck till deltagarna. Plocka ihop
Anmälda
1 Calle Frisk
2 Ebba Sundler
3 Ellen Rinnemo
4 Isak Grenegård
5 Liam Olsson
6 My Olsson
7 Siri Frisk
Nr.lappar + efteranmälan 2021-08-263/5
Endast Vuxna. Tid ca 15-19. Utdelning av nummerlappar till deltagare. även ta emot efteranmälningar.
Anmälda
1 Jenny Lernman
2 Korosh Akbarzadeh
3 Patrik Andersson
4
5
Tjurruset 2021-09-18
parkeringsvärd 2021-09-184/10
ENDAST VUXNA. Tid 10-15. agera informatör till publik och deltagare som nyttjar parkering intill arrangemangsområde.
Anmälda
1 Christer Mårtensson
2 Madde Olsson
3 Mikael Jern
4 Sara Frisk
5
6
7
8
9
10
Banfunktionär (etapp 3) 2021-09-182/5
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-18. Strategiskt utplacerad längs med banan för att finnas till hjälp för deltagarna så de springer rätt och inte fastnar i en lergrop. Funktionärsmat ingår
Anmälda
1 Camilo Von Greiff
2 Jenny Ackerblad
3
4
5
After run 2021-09-188/9
ENDAST AKTIVA. tid ca 11-17. förbered utdelning till deltagare som går i mål dela ut och städa efter.
Anmälda
1 Clara Eng
2 Ella Madland
3 Hilda von Greiff
4 Liam Olsson
5 Mira Andersson Lernman
6 My Olsson
7 Siri Frisk
8 Thor Frisk
9
Stadsloppet 2021-10-16
Banfunktionär etapp 1 2021-10-1611/14
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-15. Leda deltagare och informera publik och övriga om evenemanget.
Anmälda
1 Ann-Sofie Hedström
2 Anna Olegård jern
3 Anna-Karin Leandersson
4 Elisabeth Grenegård
5 Fredrik Malmborg
6 Jenny Lernman
7 Jenny Von Greiff
8 Maria Busk Madland
9 Per-Ola Andersson
10 Åsa Mårtensson
11 Åsa Forssten
12
13
14
Nr.lappar/infotält 2021-10-162/2
ENDAST VUXNA. Tid ca 8-14. Dela ut nummerlappar till deltagare, ta emot anmälningar och informera.
Anmälda
1 Korosh Akbarzadeh
2 Sara Åhs
After run 2021-10-1615/20
ENDAST AKTIVA. tid ca 14-18. förbered utdelning till deltagare som går i mål dela ut och städa efter.
Anmälda
1 Astrid Leandersson
2 Ebba Sundler
3 Ella Madland
4 Ella Högman Skager
5 Ellen Rinnemo
6 Hanna Mårtensson
7 Hilda Von Greiff
8 Isak Grenegård
9 Liam Olsson
10 Lisa Holmgren
11 Love Malmborg
12 Mira Andersson Lernman
13 My Olsson
14 Nora Karlsson
15 Signe Johansson
16
17
18
19
20