Blodomloppet 2022-09-01
Direktanmälan till arrangemanget är stängt.
Skicka e-post till funktionar@ifgota.se om du kan hjälpa till.
Parkeringsvärd 2022-09-010/0
ENDAST VUXNA. Tid ca 16.30-19.00. Leda och uppmärksamma de som kommer till arrangemangsområde med bil. informera och hänvisa.
Anmälda
1
Banan 2022-09-017/5
Ansvarig: Björn, Mikael, Johan
ENDAST VUXNA. Tid ca 17-20. Banfunktionär, Huvudfunktionär placerar er utmed banan för att leda och hjälpa deltagare i vart de ska springa.
Anmälda
1 Anna Olegård Jern
2 Diane Wiklund
3 Elin Eriksson
4 Elisabeth Grenegård
5 Karin Holmgren
6 My Adolfsson
7 Åsa Mårtensson
After run 2022-09-014/5
ENDAST AKTIVA. Tid ca 17.30-20.00. bygga vid målgång och dela ut medalj och dryck.
Anmälda
1 Clara Eng
2 Ellen Rinnemo
3 Hanna Mårtensson
4 Signe Johansson
5
Tjurruset 2022-09-17
Direktanmälan till arrangemanget är stängt.
Skicka e-post till funktionar@ifgota.se om du kan hjälpa till.
Parkeringsvärd 2022-09-172/7
Ansvarig: Björn Eliasson
ENDAST VUXNA. Tid 10-15. agera informatör till publik och deltagare som nyttjar parkering intill arrangemangsområde.
Anmälda
1 Calle Frisk
2 Sara Frisk
3
4
5
6
7
Banfunktionär (etapp 1-2) 2022-09-171/10
Ansvarig: Johan Engberg
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-18. Strategiskt utplacerad längs med banan för att finnas till hjälp för deltagarna så de springer rätt och inte fastnar i en lergrop. Helt klart det roligaste funktionärsjobbet på året!
Anmälda
1 Christer Mårtensson
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vätskekontroll 2 2022-09-170/0
ENDAST AKTIVA. tid ca 12-17. dela ut vatten till deltagarna när de springer förbi. Plocka ihop och städa efter.
Anmälda
1
After run 2022-09-173/7
Ansvarig: Lena Andersson
ENDAST AKTIVA. tid ca 11-17. förbered utdelning till deltagare som går i mål dela ut och städa efter.
Anmälda
1 Nora Karlsson
2 Valdemar Karlsson
3 William Hedström
4
5
6
7