Blodomloppet 2021-08-26
Banan 2021-08-262/5
ENDAST VUXNA. Tid ca 17-20. Banfunktionär, Huvudfunktionär placerar er utmed banan för att leda och hjälpa deltagare i vart de ska springa.
Anmälda
1 Ida Hansen
2 Richard Svärd
3
4
5
Picknickutdelning 2021-08-264/7
Dela ut picknick till de som är anmälda i lag. Tid ca 16.30-20
Anmälda
1 Amanda Fridberg
2 Emilia Malmehed
3 Erica Larsson
4 Josefin Berg
5
6
7
Tjurruset 2021-09-18
Startfunktionär 2021-09-189/15
ENDAST VUXNA. Tid 12-15. Förbered Säterivägen för start av Tjurruset, riv och städ efter.
Anmälda
1 Carolin Näslund
2 Henrik Larsson
3 Jakob Eriksson
4 Kaiza Karlén
5 Lova Perman
6 Lovisa Ellström
7 Maja Jernetz
8 Markus Ögren
9 Oskar Erixon
10
11
12
13
14
15
STäd/Rivning 2021-09-181/15
ENDAST AKTIVA. Tid ca 17-22. Riv arrangemangsområde, packa ihop och kör tillbaka till Tingvalla och diverse förråd.
Anmälda
1 Hanna Karlsson
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Stadsloppet 2021-10-16
Banfunktionär etapp 3 2021-10-163/7
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-16. Leda deltagare och informera publik och övriga om evenemanget.
Anmälda
1 Erica Larsson
2 Ida Hansen
3 Kaiza Karlén
4
5
6
7