Tjurruset 2021-09-18
Banfunktionär (etapp 1-2) 2021-09-180/4
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-18. Strategiskt utplacerad längs med banan för att finnas till hjälp för deltagarna så de springer rätt och inte fastnar i en lergrop.
Anmälda
1
2
3
4