Föreningens färdriktning 2021-2026

IF Göta mot 2026 – föreningens färdriktning 2021-2026

Under 2018-2020 tog föreningen fram en ny färdriktning för 2021-2026. Dokumentet ”IF Göta mot 2026” godkändes på IF Göta Karlstads årsmöte den 24 februari 2021 och kommer att ligga till grund för föreningens fortsatta arbete.

Klicka här för att komma till IF Göta mot 2026.