Bli samarbetspartner

Vi vet att goda relationer med våra samarbetspartners är avgörande för att kunna fortsätta längs den väg vi vandrat under drygt 100 år. Intäkter från näringsliv och organisationer ger en finansiell bas och trygghet, nödvändig för att uppnå föreningens verksamhetsmål.

Offensiva företag med intresse för regionen har goda möjligheter att få ett högt exponeringsvärde på våra publika arrangemang. För oss är det viktigt att företagen känner att de är en del av Götafamiljen, att det är extra roligt att samarbeta med en förening som satsar på en bred idrottsverksamhet.

För mer information om vår verksamhet vänligen kontakta:
Ellinor Hammar, Marknads- & Arrangemangsansvarig
0706 – 22 23 27
ellinor.hammar@ifgota.se

Säljmaterial 2016