Fredagsfokus

Fredagsfokus

Under hösten så finns möjlighet till speciella fokusträningar i önskade moment. Då tränar hela gruppen tillsammans under coaching från våra elittränare och elitaktiva i deras specialgrenar. Detta för att erbjuda extra spetskunskap i friidrottens grenar för ordinarie ideella tränare och ge extra motivation till barnen. Ledarna i gruppen bestämmer vad de vill ha hjälp med så administrerar kansliet med gästtränarna.

Det betyder att till skillnad från tidigare år så kommer fredagsfokusträningarna ske under gruppens ordinarie träningstid och när det passar bäst för varje enskild grupp, ca 2-3 gånger per höst.