Regler

I följande stycken kommer regler för alla tävlingar förklaras. Tävlingarna förklaras i samma ordning som de utförs. Läs genom reglerna noga innan varje deltävling. Det finns ingen exakt tidsplan, utan det är upp till ledaren att hålla lite koll på klockan och skynda på eller lugna ner tempot vid behov. Det är även ledarna som fyller i protokoll som finns i pärmen under flik nummer 4.

Namnlek

Denna lek är inte en del i tävlingen, utan endast en rolig lek att komma igång med.

Gruppen spatserar runt hur som helst. När man möter en person hälsar man på varandra genom att skaka hand. När man hälsat och sagt sitt namn händer något magiskt – personerna som just hälsat byter namn med varandra. Nu har båda således ett nytt namn. Man spatserar vidare, möter en ny person, skakar hand och byter återigen namn, d.v.s. man byter det namn man fick i förra hälsningen och får ett nytt. Om man hälsar på en person som vid det tillfället har ens riktiga namn, så har kedjan ”lyckats” och man får gå och sätta sig och titta på. Mot slutet sitter de flesta och tittar på och till slut är det bara två personer kvar, och alla hoppas på att de har varandras riktiga namn. Har de det har leken gått ut och alla är vinnare!

Ordna personer

Nu börjar tävlingarna och det är viktigt att läsa alla instruktioner för att kunna bedöma tävlingsmomentet korrekt.

Första uppgiften i detta moment är att deltagarna ska ordna gruppen i bokstavsordning från deras förnamn, där A är längst till vänster och Ö är längst till höger. Alla ska vara tyst fram till startsignalen. När gruppen anser att de står i rätt ordning skriker de klar. Stämmer inte ordningen och de står på fel plats tilldelas inga poäng till gruppen, därför är det viktigt att de är säkra att de står i rätt ordning när de skriker. Tiden noteras i protokollet där den räknas om till poäng.

Andra uppgiften i momentet är det samma regler som innan men deltagarna ska ställa sig från yngst till äldst, där den äldsta står längst till höger och yngsta längst till vänster.

Tredje och sista uppgiften i detta tävlingsmoment är samma som innan med några små skillnader. Deltagarna ska ställa sig utifrån längd, där längst står till vänster och kortast står till höger. I denna del får deltagarna inte prata med varandra utan kommunicera med kroppsspråk. Var noga att de inte pratar!

Avståndsbedömning

Ledaren ska innan detta moment mätt upp tre olika långa avstånd mellan konor (c.a 15m, 25 och 40m). Dessa avstånd ska uppskattas av gruppen genom diskussion och eventuell uppstegning eller liknande mätmetod. Gruppen gissar på tre avstånd som noteras i protokollet där de omräknas till poäng utifrån hur bra uppskattningarna är. De får ta gott om tid på sig om de vill.

Balansövning

Gruppen ska klara av att stå på en yta. Ytan är uppmätt med det blåa repet, de ska hålla sig inom ringen i 5 sekunder utan att röra marken utanför snöret. Det finns 5 nivåer som minskar i storlek eftersom. Första nivån är störst och sista nivån är minst. 7 personer ur gruppen kommer delta med nya deltagare vid varje ny nivå. Första nivån ska de personer som är tidigast i bokstavsordningen på förnamn delta, andra nivån ska de som är senast i bokstavsordningen delta, tredje nivån ska de som är tidigast i bokstavsordningen i efternamn delta, fjärde nivån ska de personer som är senast i bokstavsordningen i efternamnet delta och i femte nivån får gruppen själv välja vilka personer som får delta och de får ändra eftersom också. Nivåernas cirklar har förljande omkrets………………

Det blåa repet som ligger i lådan ska fungera som en markör till de olika områdena som deltagarna kommer försöka balansera i. Repet kommer läggas i en cirkel på marken som kommer fyllas med 7 deltagare. De ska stå i ringen utan att röra marken utanför, de får röra repet. När de lyckas hålla sig i ringen i 5 sekunder går de vidare till nästa nivå. De får så många försök de vill, men ledaren kan gå in och underkänna försöket om det skulle ta allt för lång tid och därefter gå vidare i tävlingen.

Göra upp eld

Nästa gren är att göra upp eld i grillstaden, där ledaren satt upp två pinnar med ett snöre mellan på 3,5dm från marken. Målet med grenen är att bränna ner detta snöre med hjälp av elden. Materialet de har till förfogande är 10 vedpinnar, två stora tidningspapper, 5 tändstickor och allt det skogen har att erbjuda. Vid behov kommer nya tändstickor och ett nytt tidningspapper delas ut var tredje minut.

Ledaren har nu i uppgift att hålla elden vid liv under följande tävlingar tills det att man kan grilla på elden.

Hämta stenar i skogen

Nästa gren går ut på att deltagarna ska hitta 5 stenar i skogen i förljande intervaller, 0,5-1kg, 1-2kg, 2-2.4kg, 2.6-3.2kg och 3.5-4.5kg. De ska därefter gissa på stenarnas exakta vikt. De har obegränsat med tid på sig men skulle det ta för lång tid får ledaren gå in och skynda på vägandet och letandet. De får givetvis inte använda sig av den digitala vågen för att väga stenarna, men de har tillgång till balans brädan (Ligger i lådan och är i två delar) och en 2.5kg vikt. När stenarna är hittade och deltagarna är nöjda, vägs stenarna och vikten noteras. Dessa stenar kommer användas i nästa tävlingsgren, så de får inte kastas bort än.

Ledaren måste notera hur mycket de hittade stenarna vägde för att kunna använda resultatet i senare tävling.

Balansera stenar

Stenarna som hittades i förra grenen kommer i detta tävlingsmoment försöka balanseras på en balansbräda på tid. Brädan ska vara balanserad i 3 sekunder och tiden stannar efter de tre sekunderna. På brädan får stenarna inte vidröra varandra och de får inte ligga exakt på mitten av brädan. Efter 3 minut är tiden ute och gruppen får inga poäng.

Frågesport

Dela ut papper innehållande alla frågor och en penna.

När frågesporten är klar är alla tävlingsgrenar klara, summera resultaten, räkna ihop poängen och notera gruppens resultat i protokollet över tid som finns i pärmen.

Gör i ordning grillplats och grilla

När korven är uppäten får gruppen leka fritt. Under nästa flik i pärmen finns instruktioner till ett antal lekar som absolut inte behöver följas. Ledaren måste givetvis delta i dessa lekar.