Anmälan

25 – 25 januari 2020

Gör direktanmälan via trackandfield.se

För frågor kontakta gus@ifgota.se

 

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 19 januari, Anmäl via ovanstående länk. Ni kan även skicka anmälan till gus@ifgota.se
Ange ÅB eller PB på 60mH, 200 m och 800m för rättvis seedning!
Avgift: 75 kr/gren och deltagare faktureras efter tävlingen.
Efteranmälan i mån av plats mot en avgift av 150 kr
Frågor: Besvaras på e-postadress gus@ifgota.se

© 1998-2019 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.