PM

PM

Götas Ungdomsspel 25 – 26 januari 2020

PM som pdf-fil

IF Göta Karlstad hälsar samtliga deltagare välkomna till Götas Ungdomsspel inomhus!

För att tävlingarna ska flyta på är det viktigt att ni noga läser igenom PM och tidsprogram så att ni vet vad som gäller. Hjälp oss att hålla tiderna genom att vara på plats i god tid.

 

OBS! Avprickning i alla löpgrenar senast 45 min före start!

Nr-lappar:        Hämtas föreningsvis eller individuellt i den informationsdisk som finns direkt vid entrén till Våxnäshallen.

Avprickning:   alla löpgrenar senast 45 min före start på anslagstavlan på östra väggen bredvid den stora porten! Ingen avprickning i övriga grenar.

Upprop:           Sker 10 minuter före start i teknikgrenar och för avprickade i löpningar.

Efteranm:        Kan endast tas emot i mån av plats och mot en avgift om 150 kr.

Uppvärmn:      På bortre långsidan och i kurvan mot kastburen alternativt utomhus!

60 m:                 Fem bästa tiderna till final. Vid fler än 20 startande blir det också en B-final med tiderna 6-10. Pristagarna kommer från A-finalen samt ettan i B-finalen.

200 m:               I klasserna F11, P11, F12 och P12 använder vi stående start och fyra löpare per heat. I övriga klasser gäller startblock och enskild bana. Tiderna är avgörande vid flera heat.

Övriga              Tiderna avgörande vid flera heat. Vi har försökt att seeda heaten utifrån de löpgrenar:         tider som ni har angett på anmälan eller vid avprickningen.

Höjd:

P/F8 P/F9: 77, 85, 93, 100, 105, … 120, 123, +3cm.

P/F10: 85, 93, 100, 105, … 120, 123, +3cm.

P/F11: 95, 103, 110, 115, … 125, 128, +3cm.

P/F12: 100, 108, 115, 120, … 130, 133 +3cm

P/F13: 105, 113, 120, 125, … 140, 143 +3cm

P/F14: 110, 118, 125, 130, … 145, 148 +3cm

F15: 115, 123, 130, 135, … 150, 153 +3cm

P15: 120, 128, 135, 140, … 160, 163 +3cm

Övriga: Hoppledaren avgör i samråd med de aktiva.

Stav:                 Höjningsschema upprättas av hoppledaren och finns tillgängligt tävlingsdagen!

Längd:              Längd 3. 8-12 år parallellt med stavhoppsbanan vid den bortre väggen från entrén sett.

Längd 1 och 2. 13 år och äldre vid ordinarie längdgrop.

(Längd 1 närmast väggen).

Samtliga klasser: Tre hopp + tre finalhopp för de åtta främsta.

Kula:                Samtliga klasser: Tre stötar + tre finalstötar för de åtta främsta.

Priser:               De sex bästa (tre bästa för seniorer) i varje gren får pris. Prisutdelning sker så snart det är möjligt efter avslutad gren. (lyssna på speaker)

Lagpris till de tre bästa föreningarna enligt poängräkningen 3-2-1.

Göta deltar förstås utom tävlan.

Rekordplaketter till dem som slår tävlingsrekord för Götas Ungdomsspel

Resultat:           Anslås på anslagstavlan på östra väggen till höger om stora porten.

De kommer dessutom regelbundet att redovisas på www.ifgota.se och läggas ut i sin helhet efter respektive tävlingsdag.

Mat/Kiosk:       Finns på innerplan på den så kallade gröna ytan. Där finns dagens rätt, korv med bröd, kaffe, dricka, glass och godis!

Omklädn:         Det finns endast ett omklädningsrum för damer och ett för herrar, så byt gärna om innan. Lämna aldrig värdesaker kvar i omklädningsrummen utan uppsikt. Toaletter för dig som gäst finns innanför omklädningsrummen.

Parkering:        Man kan parkera längs med Våxnäshallen och fotbollshallen söder om hallen! Vänligen respektera skyltar och utfarter.

Vägbeskriv:     Sök på Våxnäshallen på www.eniro.se under kartor så ser ni var hallen ligger!

 

VI HOPPAS PÅ TREVLIGA TÄVLINGAR OCH ÖNSKAR SAMTLIGA DELTAGARE LYCKA TILL!