Anmälan

Avgift: Anmälningsavgiften är 75 kr/gren och deltagare. OBS. Samtliga startavgifter faktureras omedelbart efter tävlingen. Ingen betalning innan tävlingen.

Anmälan: Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast xx augusti.

Efteranmäla sig kan man göra till och med fredag morgon kl 09:00 mot dubbel avgift till mejladressen gus@ifgota.se

Post: Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad

E-post: gus@ifgota.se