Anmälan

Avgift: Anmälningsavgiften är 100 kr/gren och deltagare. OBS. Samtliga startavgifter faktureras omedelbart efter tävlingen. Ingen betalning innan tävlingen.

Anmälan: Skall vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 18 augusti.

Direktanmälan via easyrecord:

Götas ungdomsspel

Värmlandsserien

Efteranmäla sig kan man göra mot dubbel avgift till mejladressen gus@ifgota.se eller i sekretariatet under tävlingsdagarna. Efteranmälningar tas emot i mån av plats.

Post: Johan Banérs väg 5, 653 48 Karlstad

E-post: gus@ifgota.se