Inbjudan

 21-22 juli 2018, Tingvalla IP, Karlstad

PEAB_SE_Nordens_Samhällsbyggare

Inbjudan i pdf-format

Götas Ungdomsspel är en klassiker bland landets ungdomstävlingar!
Götas Ungdomsspel 2018 består av följande delar:

•Kastgrenar för 15-årsklasser till seniorer på ”Massas Äng” 21 juli
Här erbjuds alla kastgrenar i P/F15 upp till seniorklasserna. ”Massas Äng” kommer att ha egen speaker, egna prisutdelningar och kioskförsäljning! Start preliminärt kl 10:00.

•Götas Ungdomsspel 22 juli
Tävlingar i en rad olika åldersklasser enligt grenprogram som presenteras i denna inbjudan. Tävlingen startar preliminärt kl 10:00.

Vi ses på Massas Äng den 21 juli och på Tingvalla IP, lördagen den 22 juli!

Plats: Lördag 21 juni – Massas Äng, Norra fält
22 juni – Tingvalla IP, Karlstad
Tid: Tävlingarna beräknas starta kl. 10.00 båda dagarna och avslutas senast 18.00.
Grenar: Se grenprogrammet nedan.
Avgift: Anmälningsavgiften är 75 kr/gren och deltagare. Samtliga startavgifter faktureras omedelbart efter tävlingen. Ingen betalning innan tävlingen.
OBS!
Anmälan: Ska vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 11 juli. Efteranmälan mot dubbel avgift till e-post: gus@ifgota.se till fredag kl 09:00
Post: Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad
E-post: gus@ifgota.se
PM: Kommer tillsammans med tidsprogram att finnas på vår hemsida www.ifgota.se från och med tisdagen den 17 juli.
Priser: Till de sex främsta i varje gren i klasserna F/P-10 till F/P-13. I övriga klasser till de tre främsta. Lagpriser till de tre främsta klubbarna.
Logi: Scandic Hotel Klarälven 054-776 45 00 har specialerbjudande för logi.
Ange ”Götas Ungdomsspel” vid bokning.
Försäljning: Dryck, hamburgare, korv, med mera.
Frågor: Besök www.ifgota.se eller ring kansliet på 054-21 23 27.

Grenprogram
Grenprogram Götas Ungdomsspel ”Massas Äng”

Lördag
F15 kula, diskus, slägga, spjut
F17 kula, diskus, slägga, spjut
F19 kula, diskus, slägga, spjut
KS kula, diskus, slägga, spjut
P15 kula, diskus, slägga, spjut
P17 kula, diskus, slägga, spjut
P19 kula, diskus, slägga, spjut
MS kula, diskus, slägga, spjut

Grenprogram Götas Ungdomsspel Tingvalla IP

Söndag
F10 60 m, 400 m, höjd, längd, kula
F11 60 m, 400 m, höjd, stav, längd, kula, spjut
F12 60 m, 600 m, 60 mh, höjd, längd, kula, spjut
F13 60 m, 600 m, 60 mh, höjd, stav, längd, kula, spjut
F15 80 m, 800 m, 80 mh, höjd, stav, längd
F17 100 mh
KS 100 m, 400 m, 800 m, 100 mh, höjd, stav, längd, tresteg

P10 60 m, 400 m, höjd, längd, kula
P11 60 m, 400 m, höjd, stav, längd, kula, spjut
P12 60 m, 600 m, 60 mh, höjd, längd, kula, spjut
P13 60 m, 600 m, 60 mh, höjd, stav, längd, kula, spjut
P15 80 m, 800 m, 80 mh, höjd, stav, längd
P17 110 mh
P19 110 mh
MS 100 m, 200m, 400 m, 800 m, 110 mh, höjd, stav,
längd, tresteg