Inbjudan

 13 augusti 2016, Tingvalla IP, Karlstad

PEAB_SE_Nordens_Samhällsbyggare

Götas Ungdomsspel är en klassiker bland landets ungdomstävlingar!
Götas Ungdomsspel består 2016 av följande tre delar:

•Götas Ungdomskamp för 6-9-åringar
Här tävlar 6-9-åringar i 4 grenar – 60 meter, höjd, längd, kula – och räknar poäng enligt
tabeller. Alla deltagare får ett resultatkort där resultaten skrivs in allt eftersom grenarna genomförs, enligt ett rotationsschema. Elitaktiva från IF Göta Karlstad leder de olika grupperna! Tävlingen avgörs under förmiddagen.

•Kastgrenar för 17-årsklasser till seniorer på ”Massas Äng”
Här erbjuds alla kastgrenar i 17-, 19- och seniorklasserna. ”Massas Äng” kommer att ha egen speaker, egna prisutdelningar och kioskförsäljning! Start kl 10:00.

•Götas Ungdomsspel
Tävlingar i en rad olika åldersklasser enligt grenprogram som presenteras i denna inbjudan. Tävlingen startar preliminärt kl 12:30.

Vi ses på Karlstad Grand Prix-arenan, Tingvalla IP, lördagen den 13 augusti!

Plats: Tingvalla IP i Karlstad
Tid: Tävlingarna beräknas starta kl. 10.00 och avslutas senast 18.00.
Grenar: Se grenprogram på baksidan av inbjudan.
Avgift: Anmälningsavgiften är 75 kr/gren och deltagare. Samtliga startavgifter faktureras omedelbart efter tävlingen. Ingen betalning innan tävlingen.
OBS! Götas Ungdomskamp 200 kr/deltagare, betalas på plats, eller via faktura via annan idrottsklubb.
Anmälan: Ska vara IF Göta Karlstad tillhanda senast 5 augusti.
Post: Regementsgatan 8, 653 40 Karlstad
E-post: gus@ifgota.se
PM: Kommer tillsammans med tidsprogram att finnas på vår hemsida www.ifgota.se från och med tisdagen den 9 augusti.
Priser: Till de sex främsta i varje gren i klasserna F/P-10 till F/P-14. I övriga klasser till de tre främsta. Alla deltagare i Götas Ungdomskamp får medalj och T-shirt. Lagpriser till de tre främsta klubbarna.
Logi: Scandic Hotel Klarälven 054-776 45 00 har specialerbjudande för logi.
Ange ”Götas Ungdomsspel” vid bokning.
Försäljning: Dryck, hamburgare, korv, med mera.
Frågor: Besök www.ifgota.se eller ring kansliet på 054-21 23 27.

Grenprogram
Grenprogram Götas Ungdomsspel ”Massas Äng”

Lördag förmiddag
F17 kula, diskus, slägga, spjut
F19 kula, diskus, slägga, spjut
KS kula, diskus, slägga, spjut
P17 kula, diskus, slägga, spjut
P19 kula, diskus, slägga, spjut
MS kula, diskus, slägga, spjut
Grenprogram Götas Ungdomsspel
Lördag eftermiddag
F10 60 m, 400 m, höjd, längd, kula
F11 60 m, 400 m, höjd, längd, kula, spjut
F12 60 m, 600 m, 60 mh, höjd, längd, kula, spjut
F13 60 m, 600 m, 60 mh, höjd, längd, kula, spjut
F15 80 m, 800 m, 80 mh, höjd, längd, kula, spjut
F17 100 mh
KS 100 m, 400 m, 800 m, 100 mh, höjd, stav, längd, tresteg
P10 60 m, 400 m, höjd, längd, kula
P11 60 m, 400 m, höjd, längd, kula, spjut
P12 60 m, 600 m, 60 mh, höjd, längd, kula, spjut
P13 60 m, 600 m, 60 mh, höjd, längd, kula, spjut
P15 80 m, 800 m, 80 mh, höjd, längd, kula, spjut
P17 110 mh,
MS 100 m, 400 m, 800 m, 110 mh, höjd, stav,
längd, tresteg

Grenprogram Götas Ungdomskamp

Lördag förmiddag
Klass F 6 tom. F 9
Klass P 6 tom P 9
Fyra grenar (60m, höjd, längd och kula)