Anders Borgström mottog stort pris

Under tordagskvällen höll Riksidrottens Vänner årsmöte. Föreningen Riksidrottens Vänner stiftades 1916 och ska ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare”. Bland annat så innehåller det arbetet utdelning av stipendier och självklart passade man på att dela ut några av dessa i samband med årsmötet. Läs mer om de olika priserna här. Det mest prestigefyllda priset är RV-stipendiet vilket delas ut till ”ledare som bidragit till svensk idrottsutveckling”. RVs styrelse tar emot nomineringar och utser sedan stipendiat.

I år premierades Anders Borgström, mångårig ledare i Göta och friidrottsKarlstad samt tidigare förbundskapten. Priset innebär inte bara att man ”hedrar man eller kvinna, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling” utan det innebär också att man får i uppdrag att skänka stipendiesumman på 25 000kr vidare till något som ligger mottagaren varm om hjärtat. Såhär motiverar Anders sitt val:

”Det ändamål jag kommer att anvisa stipendierna till kändes omedelbart helt klart. Självfallet blir det till IF Göta! När jag sedan tänkte lite mer djupt på det hela så vill jag faktiskt än mer precisera det hela. Det skall gå till ledar-/tränarutveckling. Föreningen har ju, kan man säga, viss tradition på området eftersom TRE av de TIO som hittills fått förtroendet att vara ytterst ansvariga förbundskaptener för svensk friidrott har ju fått sin fostran i Göta. Samtidigt har vi, liksom stora delar av övriga friidrotts-Sverige, haft svårigheter att rekrytera kvinnliga ledare/tränare. På nationell nivå har Karin Torneklint brutit isen med sin nuvarande roll. Det har väl bara hänt en gång tidigare att en kvinna varit förbundskapten även för Sveriges manliga landslag (innebandy om jag inte minns fel). Vi har i Göta äntligen två kvinnor, som ger järnet i sina tränarroller – den ena har nu t.o.m. tjänst vid FIG. Båda har elitbakgrund och tävlat i blågult. Så stipendiet kommer att vandra vidare till dessa båda att användas till kurs(er) och/eller studieresor som främjar deras fortsatta utveckling som tränare. De heter Helene Friberg och Maria Larsson. Jag har, under hela deras tränarkarriärer, försökt uppmuntra båda två och poängterat vad värdefullt jag tycker det vara, att tjejer med elitbakgrund ger sig in i tränarrollen och delar med sig av sina erfarenheter – och nu känns det oerhört kul att kunna stötta dom, inte bara med en vänlig klapp på axeln (vilket i sig inte skall underskattas) – utan även med ett substansfullt bidrag till fortsatta utbildnings-/utvecklingsmöjligheter!”

Således uppmärksammades Helene och Maria av Anders i Våxnäshallen, mitt under brinnande träning, och de blev lika överraskade som glada! Grattis tjejer och bra jobbat!

IMG_3018

Läs mer om Anders Borgströms utmärkelse här. Anders är i gott sällskap. När vi kikar i listan över alla som mottagit priset, sedan det instiftades 1973, finner vi bland andra Prins Bertil, Arne Ljungqvist, Lennart Johansson, Gunilla Lindberg, Bengt Saltin och Lars-Åke Lagrell. Nu kan vi alltså addera namnet ”Anders Borgström” längst ner på den minst sagt imponerande listan.

Föreningen är oerhört stolt över Anders och hans arbete, både för föreningen, för friidrotten i Karlstad, för friidrotten i landet och internationellt samt för idrotten i stort! Stort Grattis Anders!

/IF Göta Karlstad gm Johan