Se hit – vi har problem att kommunicera via mail!

Vi går nu in i en intensiv period där vi är i stort behov av att hålla kontakt med er medlemmar men har dessvärre problem med vår mailserver, vilket gör att våra mail inte alltid går fram. Saknar du någon information av oss, var vänligen kontakta oss en extra gång så att vi är säkra på att vi nått fram!

Alla mail till info@ifgota.se tas hand om och kommer till rätt person på kansliet.