Påminnelser om riktlinjer

Föreningen fortsätter att påminna om riktlinjerna för vår verksamhet, med anledning av pandemin, och det egna ansvaret som vi alla har för att minska smittspridning. Vi påminner nu särskilt om:

  • Alla ungdomsgrupper planerar uppvärmning och den del av träningen som går utomhus.
  • Träning sker i mindre grupper. Där grupperna normalt sett är stora delas de i mindre grupper och håller dem hela träningstiden.
  • Vi hjälps åt att nyttja de olika ytorna i hallen på ett ansvarsfullt sätt. Här krävs samarbete och kommunikation.

Under julhelgerna kommer kansliet att titta på zon-indelade ytor, samt publicera träningstider för ungdomsgrupperna samlat.

 

Ta hand om varandra
//Kansliet